Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Březina 82, 294 11 Loukov
Tel.: 724 761 818, 739 047 812
E-mail: ou.brezina@seznam.cz
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Tel: 326 776 611
Fax: 326 772 209
E-mail: posta@mnhradiste.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Petr Vojtek
Tel: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra