Hladinoměry - Březina

Březina (Žehrovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn ca 500 m od ústí Žehrovky.

Turnov - LG (Jizera)

Limnigrafická stanice se nachází v intravilánu města Turnov při mostní konstrukci na ulici Palackého. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě Povodí Labe, státní podnik – Závod Jablonec nad Nisou

Turnov (Malá Jizera)

Hladinoměr je umístěn na lávce přes Malou Jizeru v městském odchytovém zařízení pro psy.

Železný Brod (Jizera)

Hlásný profil kategorie A je umístěn před intravilánem města Železný Brod na pravém břehu Jizery u budovy Energetických závodů. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou. Kritickými místy jsou: Lišný, Malá Skála, Příšovice, Svijany. Profil je ve správě ČHMÚ Praha.