Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Březina a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Provozně-technický úsek (Závod 3) Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Přímý výkon správy toků:
Provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav
Vedoucí provozního střediska: Ing. Tomáš Bechyně, tel.: 602 494 911, e-mail: bechynet@pla.cz
Úsekový technik řeky Jizery a toku Žehrovka: Dana Bartoňová, tel.: 721 410 884, e-mail: bartonovad@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Březina, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jizera
Správcovství ř. km 0,000 - 166,717
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-031
ID toku: 10100009

 

Vodní tok Žehrovka
Správcovství ř. km 0,000 - 26,459
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-030
ID toku: 10100209

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 2,929
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-050
ID toku: 10182152

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 2,152
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-030
ID toku: 10181826

 

  • Vodní toky ve správě vlastníka HOZ (hlavních odvodňovacích zařízení)

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 0,752
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-030
ID toku: 10181820

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok náhon na Žabakor
Správcovství ř. km 0,000 - 1,645
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-02-030
ID toku: 10181825