Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích v obci nejsou žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, jež by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Ohrožení některých nemovitostí a tělesa dálnice D10 by však v případě protržení nebo přelití hráze mohl představovat rybník Žabakor (TBD IV. kategorie) situovaný východně od intravilánu.

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.