Podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu

  • Výškový systém: Balt po vyrovnání
  • Použité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadnicový systém S-JTSK