Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky. 

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60

Vyhlašování SPA podle množství srážek na srážkoměru obce

Obec Umístění srážkoměru I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Červená Voda (ČHMÚ) v areálu Rolnické společnosti, s.r.o.  10 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Červená Voda (obec) na Červenovodském sedle u komunikace č. 11 10 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Na území obce Červená Voda se nacházejí dvě srážkoměrné stanice s automatickým odesíláním dat. Jedná se o:
  • Srážkoměrnou stanici Červená Voda (ČHMÚ) » (nachází se v areálu Rolnické společnosti s. r. o.)
  • Srážkoměrnou stanici Červená Voda (obec) » (nachází se na Červenovodském sedle u komunikace č. 11 směr Jablonné nad Orlicí, na portálu hladiny.cz s aktuálním úhrnem srážek je srážkoměr pojmenován jako Suchý vrch)
Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány i další nejbližší srážkoměrné stanice, které mohou poskytovat cenné údaje o probíhajících srážkových úhrnech v okolí obce Červená Voda. Jedná se o:
  • Srážkoměrnou stanici Králíky »  (nachází se na území města Králíky, v areálu ČOV)
  • Srážkoměrnou stanici Písařov » (nachází se na střeše místního vodojemu v obci Písařov (par. č. 825/13))
  • Srážkoměrnou stanici Suchý vrch » (nachází se v areálu Kramářovy chaty na Suchém vrchu)

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu obce v sekci Srážkoměry. 

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území obce Červená Voda

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.