Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Dobrušky

 

Věc: Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Dobrušky na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise města Dobrušky odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Dobrušky na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Dobrušce dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Dobrušky