Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon Mobil
Zdeněk Kutner 415 695 255

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon Mobil
Zdeněk Kutner 415 695 255

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Domoušice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kino
Domoušice

Shromáždění,
ubytování

Domoušice 92, 439 68 Domoušice Milan Zelenka 112 --

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, prodejna Mutějovice Na Příči 127, 270 07 Mutějovice  313 575 155

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Zákaznický/havarijní telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 601 267 267 / 840 111 111