Schéma toku informací

Podle Metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu a požadavků státního podniku Lesy ČR, s. p.

Schema_toku_informaci_1

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi (zejména ORP a správci vodních toků - podnikem Povodí Ohře, státní podnik a Lesy ČR, s. p.) je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.