Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Domoušice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky delší než 0,5 km, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území. Toky jsou seřazeny na základě délky sestupně.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Přímý výkon správy toku:
Provoz Žatec závodu Terezín, U Oharky 2321, 438 01 Žatec
Tel.: 415 735 871
Ing. Martin Holý, tel. 415 735 876, e-mail: holy@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Domoušice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Hasina 10224272 1-13-03-094,096
VT Solopysky 02 10238574 1-13-03-096
Potok od Filipova 10229160 1-13-03-095

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Ing. Ivana Kučerová, tel.: 725 184 507, 956 956 201, e-mail: ivana.kucerova@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Domoušice:
Rajon 603 - Správa toků, detašované pracoviště Žatec
Ing. Jaroslav Černaj, tel.: 724 524 910, 956 956 213, e-mail: cernaj.ost56@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Domoušice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pnětlucký (Stříbrný) potok 10233882 1-13-03-097
Lhotský (Lhotecký) potok 10236291 1-13-03-095
* (bezejmenný tok) 10231559 1-13-03-094

 

 

  • Vodní toky ve správě Státního pozemkového úřadu - hlavní odvodňovací zařízení
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Přímý výkon správy toku:
KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Louny
Pražská 765, 440 01 Louny
Ing. Jana Vernerová, tel. 727 927 478, e-mail: louny.pk@spucr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Státní pozemkový úřad spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Domoušice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok) 10224484 1-13-03-094