Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Domoušice 107, 439 68 Domoušice
Tel.: 415 695 255, 777 227 955
E-mail: starosta.domousice@ln.cz
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Tel: 415 621 111, 737 214 180
Fax: 415 621 100
E-mail: podatelna@mulouny.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111, 776 709 719
Fax: 417 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.