POVODŇOVÝ PLÁN obce Domoušice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/36847/2019-2/301100; ze dne 05. 08. 2019
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR956/002023/2019; ze dne 04. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Louny, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULNCJ 70522/2019 ; ze dne 20. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 10. 2019
offline verze 10. 10. 2019
digitalizovaná verze 10. 10. 2019
databáze POVIS 10. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i