Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Domoušice 107, 439 68 Domoušice
Tel.: 415 695 255, 777 227 955
E-mail: starosta.domousice@ln.cz
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Tel: 415 621 111
Fax: 415 621 100
E-mail: podatelna@mulouny.cz

Vedoucí odboru - Ing. Marie Nováková
Tel: 415 621 208, 737 214 180
E-mail: m.novakova@mulouny.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111, 776 709 719
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra