Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmeníAdresa (neveřejná)Pozice (v rámci MěÚ)Telefon (veřejný)Mobil (neveřejný)
 Ing. Pavel Svoboda  starosta  318 533 301
 Bc. Dagmar Mášová  místostarostka  318 533 302
 Ing. Alena Harmanová  vedoucí OVŽP  318 533 380
 Ing. Barbora Mistalerová  referent OVŽP  318 533 382

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmeníAdresa (pracoviště)Pozice (v rámci MěÚ, JSDH atd.)TelefonMobil (neveřejný)
 Městská policie  Dobříš             Mírové náměstí 230, Dobříš    
 Milan Krejčí   Příbramská 1211, Dobříš  velitel MP Dobříš  318 533 391
 SDH Dobříš, Jiří Zajíček  Zborovská 1909, Dobříš  velitel JSDH  605 190 530

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Organizace/Firma Typ techniky
Adresa (neveřejná) Pověřená osoba Telefon (částečně veřejný)
VHS Dobříš, s. r. o. 2 kolové bagry, elektrocentrály 5 a 6 kW, 5x kalové čerpadlo, 2x Avia 30N, multikara 2510 P/SK, 2x nakladač JSB 4CX SM, 2x pásový bagr JCB 804, 2x rypadlo kolové, cisterna na pitnou vodu (přívěs) Ing. Martin Kolařík

724 015 415
(pohotovost)

Dokas, s. r. o. Cisterny, nákladní auta - Multicar až Avie (osobní, nákladní a speciální vozidla, přívěsné vozíky, pracovní stroje bez SPZ) Jana Pešková 725 961 144
Zemědělská společnost Dobříš Avia Š 706, Tatra, přívěsy, traktory Ing. Jiří Neudőrfl

318 541 950

JSDH, Dobříš CAS, Ford transit, 2x kalové čerpadlo, 1x benzinové čerpadlo, 2x plovoucí čerpadlo, 300 protipovodňových pytlů (z toho 30 v naplněných), benzínové čerpadlo 12, elektrocentrála 6 kW, osvětlovací balón Jiří Zajíček

725 026 776,

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o provoz Dobříš Autobusy a nákladní vozidla pro evakuaci Abrham Zdeněk

311 653 745,


Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území města Dobříš

Místo Typ Adresa

Kontaktní

osoba

Telefon

(neveřejný)

Ubytovací

kapacita

Stravovací

kapacita

Zimní stadion Dobříš Ubytování

Školní 36,

Dobříš

Jakub Jarůšek 40 --
Sportovní stadion Dobříš Ubytování

Školní 36,

Dobříš

Jakub Jarůšek 40 --
2. ZŠ Dobříš

Ubytování /

stravování

Školní 1035,

Dobříš

Mgr. Bohumila Pallagyová 155 155

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l /den na jednoho obyvatele cisternami z několika zdrojů podle polohy obcí. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHS Dobříš, spol. s r.o.

Jiráskova 656,

Dobříš

Ing. Miroslav Kočí

723 889 140,

724 015 415

(pohotovost)


Nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Josef Bedřich s.r.o. Čs. Armády 941, Dobříš Josef Bedřich 607 506 658