Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Tel.: 318 533 311
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Odbor výstavby a životního prostředí
Vedoucí - Ing. Alena Harmanová
Tel.: 318 533 380, 605 929 910
E-mail: harmanova@mestodobris.cz


Oddělení životního prostředí
referent vodního hospodářství - Ing. Miroslava Kozová, Dis

Tel.: 318 533 389
E-mail: kozova@mestodobris.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí - Ing. Simona Jandurová
Tel.: 257 280 396, 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Dr., Ing. Burešová Marcela, MPA
Tel.: 
257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra