Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Dobříš

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dobříš a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Významné vodní toky na území města Dobříš jsou především Sychrovský, Trnovský a Lipižský potok.


Vodní toky na území města Dobříš

Sychrovský potok pramení severozápadně od obce Buková u Příbramě, v nadmořské výšce 522 m n. m., ústí zleva do říčky Kocáby pod Starou Hutí. - Plocha povodí: 109,5 km2; délka toku: 19 km; průměrný průtok u ústí: 0,25 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, který je napojen na soustavu rybníků.

Trnovský potok pramení 3,3 km západně od Dobříše ve výšce 490 m n. m. Ústí zleva do Sychrovského potoka v Dobříši ve výšce 351 m n. m. Plocha povodí je 31,4 km2, délka toku 7,2 km a průměrný průtok u ústí 0,09 m3/sec.

Lipižský potok pramení zhruba 5,5 km severozápadně od centra Dobříše ve výšce 523 m n. m. Ústí zleva do Trnovského potoka v Dobříši ve výšce 370 m n. m. Celková délka vodního toku činí 4,5 km.

Hydrologické charakteristiky vodního toku Sychrovský potok

ProfilČHP     N-leté průtoky (m3/s)    
125102050100
Rosovice - hráz Sychrovského rybníka 1-08-05-0960-0-00 1,5 2,7 5,0 7,4 10,3 15,0 19,4
pod Kotenčickým potokem 1-08-05-0970-0-00 2,4 4,4 8,4 12,5 17,7 26,4 34,6
pod Svatopolským rybníkem 1-08-05-0970-0-00 2,5 4,5 8,5 12,7 17,9 26,7 35,1
nad Huťským rybníkem 1-08-05-0990-0-00 2,9 5,3 10,0 14,9 21,2 31,5 41,4
ústí do Kocáby 1-08-05-1030-0-00 3,7 6,8 12,8 19,1 27,0 40,4 53,0

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Dobříš

Přehled vodních děl na území města Dobříš naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Dobříš se nachází čtyři velké rybníky. Rybníky Papež, Koryto a Huťský se nachází v blízkosti městské zástavby. Jižně od města se nachází poslední z větších rybníků na území a to Chotobuš, který je napájen Sychrovským potokem. Na území města Dobříš se také nachází několik menších vodních nádrží (okolo osady Trnová, v oboře Aglaia). Tyto vodní díla významně neovlivňují průběh povodní.