Hladinoměry - Dobříš

Daleké Dušníky (Kocába)

Hladinoměr kategorie B leží na silničním mostu přes řeku Kocábu v katastru obce Daleké Dušníky. Provozovatelem je OÚ Daleké Dušníky.

Dobříš (Trnovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu nad městem. Provozovatelem je MěÚ Dobříš. Profil je vybaven vodočetnou latí a monitoruje jej hlídková služba města. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise města. 

Nový Knín (Kocába)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostu na vodním toku Kocába v Novém Kníně v ulici Kozohorská. Provozovatelem je MěÚ Nový Knín.

Odtok VD Orlík (Vltava)

Hlásný profil kategorie A, VD Orlík (Vltava). Hlásný profil se nachází na pravém břehu pod hrází VD Orlík. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 

Višňová (Kocába)

Hlásný profil kategorie C se nachází pod obcí u ČOV, na pilíři mostku přes potok. Provozovatelem je město Příbram.