Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dobříš a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8 ,150 00 Praha 5

Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 00 Praha 5
Ředitel závodu: Ing. Jiří Friedel
Tel.: 257 099 200
E-mail: jiri.friedel@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:
PS 5 - Grafická 36, 150 00 Praha 5
Úsekový technik: Martin Kopřiva
Tel.: 602 283 109
E-mail: martin.kopriva@pvl.cz

Úsekový technik pro drobné vodní toky: Bc. Miroslav Čech
Tel.: 734 795 247
E-mail: miroslav.cech@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobříš, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Sychrovský potok 10101175 1-08-05-0970-0-00, 1-08-05-0990-0-00, 1-08-05-1030-0-00
bezejmenný tok 10269843 1-08-05-0990-0-00
bezejmenný tok 10271803 1-08-05-1020-0-00
bezejmenný tok 12000952 1-08-05-1020-0-00
bezejmenný tok 10241864 1-08-05-0990-0-00
bezejmenný tok 10253572 1-08-05-0970-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz


Příslušný správce VT 
Stanislava Kyselová
Tel.: 956 954 406, 725 132 800
E-mail: stanislava.kyselova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobříš, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Trnovský potok 10101441 1-08-05-1000-0-00, 1-08-05-1020-0-00
Lipižský potok 10239990 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10271944 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10282261 1-08-05-1000-0-00
bezejmenný tok 10252885 1-08-05-1000-0-00
bezejmenný tok 10240163 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10241207 1-08-05-1000-0-00
bezejmenný tok 10241860 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10277165 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10273146 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10240375 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10261599 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10251588 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10262821 1-08-05-1010-0-00
bezejmenný tok 10241702 1-08-05-1030-0-00
bezejmenný tok 10280436 1-08-05-1000-0-00
LBP Sychrovského potoka 10243679 1-08-05-1030-0-00
bezejmenný tok 10281122 1-08-05-1020-0-00
bezejmenný tok 10267992 1-08-05-1010-0-00

 

  • Ostatní vodní toky, správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

bezejmenný tok 10273107 1-08-05-1030-0-00
bezejmenný tok 10272788 1-08-05-1020-0-00, 1-08-05-1030-0-00
bezejmenný tok 10274535 1-08-05-1030-0-00