POVODŇOVÝ PLÁN města Dobříš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 1869/2015; ze dne 14. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/007047/2014; ze dne 11. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobříš, Odbor životního prostředí
Č. j.: MDOB 4616/2015/Har; ze dne 24. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2017
offline verze 15. 12. 2017
digitalizovaná verze 15. 12. 2017
databáze POVIS 15. 12. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000770.00077
starting _require0.003420.00418
end _require8.0E-50.00426
starting _initRouter1.0E-50.00427
finishing _initRouter0.049850.05412
starting init0.004890.05901
finishing init0.056590.1156
starting postDispatch0.021750.13735
finishing postDispatch0.706180.84353
finish1.0E-50.84354