POVODŇOVÝ PLÁN města Dobříš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 1869/2015; ze dne 14. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/007047/2014; ze dne 11. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobříš, Odbor životního prostředí
Č. j.: MDOB 4616/2015/Har; ze dne 24. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 06. 2021
offline verze 10. 06. 2021
digitalizovaná verze 10. 06. 2021
databáze POVIS 10. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i