Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse Drásov je při povodni na toku Lubě ohrožováno zhruba 58 budov s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 172 obyvatel, z nichž je 14 osob starších 70 let, osoby ZTP. Kromě těchto budov jsou také ohroženy 4 budovy s číslem evidenčním - garážeTyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území městyse Drásov - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Drásov

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území městyse se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o tyto tři ohrožující objekty - ČOV Drásov - Malhostovice, PSI Drásov (průmysl) a Pila Insega s.r.o. (výrobní a skladové prostory). »
Ohrožující objekty na území městyse Drásov
Na území městyse Drásov se nachází jedno kontaminované místo a to závod SEM, s.r.o. Jedná se o místo o skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami ležícími u Čebínského potoku.
Kontaminovaná místa na území městyse Drásov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Drásov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu městyse Drásov u předsedy povodňové komise městyse.