Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Drásov 61, 664 24 Drásov
Tel.: 549 424 174
E-mail: mestys@drasov.cz
Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Tel: 549 439 711, 549 439 780
E-mail: urad@tisnov-mesto.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.