POVODŇOVÝ PLÁN městyse Drásov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM057963/2014-219/Ze; ze dne 05. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/04808/2014; ze dne 24. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: 3114/2015; ze dne 04. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 05. 2018
offline verze 28. 05. 2018
digitalizovaná verze 28. 05. 2018
databáze POVIS 28. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i