Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse) Adresa
Mgr. Martina Bočková Starostka Drásov 366

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse nebo JSDH) Adresa
Radek Sítař Starosta SDH Drásov Drásov 66
Radek Homolka Velitel SDH Drásov Drásov 180

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Místo uložení Kontaktní osoba Adresa
Traktor s vlekem, pytle na hrazení, nářadí (lopaty, krompáče aj.) Úřad městyse Zdeněk Sítař Drásov 509
Písek, šotolina Sběrný dvůr Ing. Jaroslav Podal Drásov 55
Vodní čerpadlo Hasičská zbrojnice Radek Sítař Drásov 66

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Drásov

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična ZŠ Drásov 167 Mgr. Kateřina Vaverová 60 --
Zasedací místnost úřadu Drásov 61 Mgr. Martina Bočková 20 --
Hasičská zbrojnice Drásov 64 Radek Sítař 15 --
Školní jídelna ZŠ Drásov 167 Mgr. Kateřina Vaverová -- 490

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Potraviny u Kohoutků Drásov 67 Rostislav Matal

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Vodárenská akciová společnost, a.s. Tišnov, Wagnerova 1896, 66601 Milada Schneidrová