Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Drásov 61, 664 24 Drásov
Tel.: 549 424 174
E-mail: mestys@drasov.cz
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Tel.: 549 439 711

E-mail: urad@tisnov.cz
 
Vedoucí odboru (pracoviště Ráboňova 117): Ing. Vítězslav Marvan
Tel:
549 439 817

E-mail: vitezslav.marvan@tisnov.cz
 
Referent: Ing. Jiřina Čechovičová
Tel: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Vedoucí odboru: Ing. František Havíř
Tel.: 541 651 571
E-mail.: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz
 
Vedoucí oddělení: Ing. Pehal Mojmír
Tel.: 541 652 685
E-mail.: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz