Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Drásov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Drásov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším tokem na území městyse je tok Lubě. Lubě pramení u obce Rašov, odkud směřuje k jihovýchodu, protéká obcí Lubě (okres Blansko) a pokračuje na jih do Skaličky. Na horním toku přibírá oboustranně několik bezejmenných přítoků. Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak pokračuje na Malhostovice, kde se ubírá na západ směrem na Drásov, odkud pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova směřuje na jihozápad do Hradčan, kde přijímá Čebínský potok a poté se u obce Březina vlévá z levé strany do Svratky. Délka toku 23,5 km, plocha povodí 82,8 km2.

Využití území - povodí toku Lubě

Popis Zastoupení (%) Plocha (km2)
Umělé přetvořené plochy 5,8 4,8
Orná půda 47,3 38,8
Travní porosty 1,7 1,4
Smíšené zemědělské oblasti 2,9 2,4
Les, polopřírodní vegetace 42,3 34,6
Celkem 100 82

Významné vodní toky na území městyse

Hydrologické charakteristiky vodního toku Lubě

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Drásov, Lubě (kat. C) 5,61 6,5 10,5 17,5 24 31 43 53

 

Základní údaje o vodních nádržích na území městyse Drásov

Přehled vodních nádrží na území městyse Drásov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území městyse Drásov se nenachází žádné vodní nádrže.