Správci vodních toků

 Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Drásov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Vedoucí pracoviště: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 724 523 201, 956 952 201

Příslušný správce VT na území městyse:
Ing. Jindřich Doležel
Tel.: 607 847 172, 956 952 214
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace
Vodní tok Lubě
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10191502

 

  • Správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky.

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-124
ID toku: 10190097

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-125
ID toku: 10204620