Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse je stanovené záplavové území a při povodni je ohrožováno zhruba 25 budov, 62 obyvatel, z toho 6 patří do rizikové skupiny (obyvatel starší 70 let nebo invalida). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nenachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

  • ČOV – správce Jiří Lajčík
  • ZD Dub nad Moravou (Tovačovská 190, 783 75 Dub nad Moravou)
  • DZOIL Dopita, s.r.o. – čerpací stanice (Brodecká, 783 75 Dub nad Moravou)
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Dub nad Moravou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadě městyse Dub nad Moravou u předsedy povodňové komise městyse.