POVODŇOVÝ PLÁN městyse Dub nad Moravou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM33456/2015-219/MC; ze dne 15. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/215235/2015/OCHR/Fal  ; ze dne 13. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 06. 2015
offline verze 19. 06. 2015
digitalizovaná verze 19. 06. 2015
databáze POVIS 19. 06. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i