Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Dub nad Moravou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-116/2 4-10-03-120/9
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Blata
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-020/2 4-12-01-021
ID toku: 10100075

 

Vodní tok Morávka (rameno Moravy)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-020/2 4-12-01-021
ID toku: 10100424

 

Vodní tok * (bezejmenný vodní tok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-024/1
ID toku: 10199723

 

Vodní tok * (bezejmenný vodní tok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-022
ID toku: 10195223

 

  • Vybrané toky - Správce ostatní
Vodní tok Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-024/2 4-10-03-120/9 4-10-03-121 4-12-01-024/1 4-10-03-136/1
ID toku: 10200082

 

Vodní tok Steklá
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-024/2
ID toku: 10191311