Charakteristika zájmového území

Městys Dub nad Moravou se rozkládá ve vzdálenosti cca 10 km jižním směrem od města Olomouce, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Olomouc. K 31. 12. 2012 bylo v městyse evidováno 1569 obyvatel. Velikost městyse činí 15,23 km2, z toho cca 88 % tvoří zemědělská půda, 2 % lesní půda, 2 % zastavěné plochy, 2 % vodní plochy a 6 % ostatní plochy. V městysu se nachází mateřská škola, základní škola (1-9 ročník), 2 knihovny, 3 hřiště a tělocvična. Ze zdravotnických služeb zde najdeme praktického lékaře pro dospělé, pediatra a stomatologa.

kat_uz_dub

Katastrální území městyse Dub nad Moravou

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vněkarpatských sníženin a celku Hornomoravský úval, který je zastoupen ze západu Prostějovskou pahorkatinou (okrsek Křelovská pahorkatina a Blatská niva). Střední a východní část městysu se řadí pod okrsek Středomoravské nivy. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území městyse do teplé oblasti T2.

Klimatická charakteristika oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50