Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa
 Mgr. Pavel Rychlý místostarosta Bolelouc 541, Dub nad Moravou
Rastislav Babušek velitel JPO JSDH Dub nad Moravou Sokolská 320, Dub nad Moravou

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídkovou povodňovou  službu zabezpečují: členové povodňové komise městyse Dub nad Moravou a SDH Dub nad Moravou dle pokynů předsedy povodňové komise obce - PK městyse Dub nad Moravou

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

V případě potřeby lze využít prostředky SDH Dub nad Moravou a ZD Dub nad Moravou:

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Místo stanoviště Telefon
 Nakladač T 188  ZD středisko Dub  ZD středisko Dub  585 964 256
 Tatra T 815 – sklápěč  ZD středisko Dub  ZD středisko Dub  585 964 256
 Tatra T 815 – kontejner  ZD středisko Dub  ZD středisko Dub  585 964 256
 Nakladač čelní UN 053  ZD středisko Dub  ZD středisko Dub  585 964 256
 Požární CA 8  Úřad městyse Dub n. M.  Brodecká 1, Dub nad Moravou  585 964 263
       
 Ponorné kalové čerpadlo  Úřad městyse Dub n. M.  Brodecká 1, Dub nad Moravou  585 964 263
 Plovoucí kalové čerpadlo  Úřad městyse Dub n. M.  Brodecká 1, Dub nad Moravou  585 964 263
 Řetězová motorová pila  Úřad městyse Dub n. M.  Brodecká 1, Dub nad Moravou  585 964 263
 FORD Transit  Úřad městyse Dub n. M.  Brodecká 1, Dub nad Moravou  585 964 263

V dalších případech lze využít místní podnikatelské subjekty. Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci městyse, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Olomouc. Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí Úřad městyse Dub nad Moravou.

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Dub nad Moravou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
 Základní škola  Místo ubytování  Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou  Mgr. Radim Voštinka  585 964 017  100

 --

 Školní jídelna Místo stravování  Tyršova 95, 783 75 Dub nad Moravou  Mgr. Radim Voštinka   585 964 017  --  100