Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
Tel.: 585 964 262
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz
Palackého 14, 779 11 Olomouc
Tel: 588 488 521
Fax: 588 488 062
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr.olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra