Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A (č. 317) Olomouc-Nové Sady, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dub nad Moravou, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jez Bolelouc, Morava,

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Rohový sloupek, Mlýnský náhon

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Zpětná klapka, Morava