Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
Tel.: 585 964 263
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Tel: 602 718 660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.