Hladinoměry - Dub nad Moravou

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Moravu na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je obec Blatec.

Dub nad Moravou (Mlýnský náhon)

Hlásný profil kat. C ve správě městyse Dub na Moravou se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Dub nad Moravou (Morava)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a Obecní úřad Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je městys Dub nad Moravou.

Jez Bolelouc (Morava)

Místo pro sledování vodních stavů (vodočetná lať) se nachází na jezu v Bolelouci na řece Moravě.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy, s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Zpětná klapka (Morava)

Místo pozorování vodních stavů se nachází u zpětné klapky z výustě ČOV do řeky Moravy na betonovém zdivu. Měření probíhá od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva.