Hladinoměry - Dub nad Moravou

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Dub nad Moravou (Mlýnský náhon)

Hlásný profil kat. C ve správě městyse Dub na Moravou se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Dub nad Moravou (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).

Jez Bolelouc (Morava)

Místo pro sledování vodních stavů (vodočetná lať) se nachází na jezu v Bolelouci na řece Moravě.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Zpětná klapka (Morava)

Místo pozorování vodních stavů se nachází u zpětné klapky z výustě ČOV do řeky Moravy na betonovém zdivu. Měření probíhá od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva.