Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Olomouc.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Dub nad Moravou.

Osoby na území městyse Dub nad Moravou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Proto byla vymezena následující ústupová trasa, která vede po silnici č. 435 a následně po silnici č. 150 směrem na Hrdibořice. »

Dopravní omezení na území městyse Dub nad Moravou

Název Popis omezení Vodní tok (ř. km)
Dub nad Moravou - II/150 Zaplavená komunikace Morava (137)
Dub nad Moravou - II/150 Zaplavená komunikace Morava (137)

Objízdné trasy na území městyse Dub nad Moravou

Název Popis trasy
Ústupová trasa Dub nad Moravou Ústupová trasa městyse je vedena po silnici č. 435 a následně po silnici č. 150 směrem na Hrdibořice.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.