Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon
Miroslav Brlica starosta 731 608 245
Ing. Jan Trochta, Ph.D. místostarosta 731 608 242

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Radek Chmela
Radek Piastek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná)
Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obec Francova Lhota 2x traktor,
3x mikrobus,
tatra 148 – cisterna
Miroslav Brlica
ZD Francova Lhota 6x traktor,
2x nakladač,
6x vlečka
Josef Kliš

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Francova Lhota

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Francova Lhota Francova Lhota 190 Mgr. Michaela Silvestrová 300 300
OÚ Francova Lhota Francova Lhota 325 Miroslav Brlica 300 150
ZD Francova Lhota Francova Lhota 358 Josef Kliš 200 200

 

Ohrožující objekty

Kontaktní informace k ohrožujícím objektům

Objekt Adresa / umístění
Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Zemědělský areál Francova Lhota Francova Lhota 298 Josef Kliš

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VAK Vsetín, a.s. Jasenická 1106, 755 01, Vsetín p. Chmela  731 454 750

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota, spotřební družstvo Vsetín Smetanova 1110, 755 01 Vsetín Ing. Jurča František 605 298 687