Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Francova Lhota

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Francova Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Senice je ustanovena jako významný vodní tok podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Nejvýznamnější vodní tok z hlediska povodňového ohrožení na území obce Francova Lhota je Valašská Senice-střed dále jen Senice. Pramení pod vrchem Makyta, asi 7 km severně od katastrálního území obce Francova Lhota. Délka vodního toku Senice je 32,5 km. Plocha povodí činí 135,6 km2. Nejdelším přítokem Senice v katastru obce je Pulčínský potok s délkou 3,94 km, který se do toku vlévá dále po proudu v sousedním katastru Lidečko.

V intravilánu obce Francova Lhota se do Senice vlévá velké množství přítoků (vypsány jsou níže všechny významnější, jsou seřazeny podle soutoků po proudu Senice). Jejími pravostrannými přítoky na území obce je:

 • Dvorský potok (délka 2,86 km),
 • Hamlazův potok (délka 3,27 km),
 • Kožův potok (délka 0,69 km),
 • Proutník (délka 1,40 km),
 • Vranův potok (délka 1,46 km).

Levostrannými přítoky jsou:

 • Kočičina - Kobzův potok (délka 1,80 km), 
 • Liščákův potok (délka 1,05 km),
 • Juráčkův potok (délka 0,92 km),
 • Tarabkův potok (délka 1,09 km),
 • Klišův potok (1,24 km),
 • Čubův potok (délka 0,60 km),
 • Liškův potok (délka 0,84 km).

Katastr Pulčín je odvodňován vodním tokem Pulčínský potok (délka 3,93 km) a jeho přítoky. Zastavěným územím této části neprotéká žádný vodní tok.

 

Základní hydrologické charakteristiky Senice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Ústí, Senice 0,9 1,54 32,3 71,2 91,5 147,0 174,0

 

Mapa vodních toků

Vodní toky na území obce Francova Lhota


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Francova Lhota

Přehled vodních nádrží na území obce Francova Lhota naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Francova Lhota se nenacházejí žádná vodní díla.