Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Francova Lhota

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Francova Lhota a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Francova Lhota je Valašská Senice-střed dále jen Senice. Číslo hydrologického pořadí 4-11-01-049, 4-11-01-042. Senice pramení pod vrchem Makyta, asi 7 km severně od katastrálního území obce Francova Lhota. Délka vodního toku Senice, který protéká přímo intravilánem obce, je 32,5 km. Plocha povodí činí 135,6 km2. Jejím pravostranným přítokem je Hamlazův potok s délkou 3,2 km a Františkův potok, jehož délka činí 3,1 km. Nejdelším přítokem Senice v katastru obce, je Pulčínský potok s délkou 3,94 km, který se ovšem do toku vlévá dále po proudu v sousední obci Lidečko.

Vodní tok Senice je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Senice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Ústí, Senice 0,9 1,65 32,3 -- 71,2 91,5 -- 147 174

 

Vodní toky na území obce Francova Lhota


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Francova Lhota

Přehled vodních nádrží na území obce Francova Lhota naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Francova Lhota se nenacházejí žádná vodní díla.