Srážkoměry - Francova Lhota

Lidečko

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lidečko na střeše fitcentra u Obecního úřadu.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.

 

Valašská Senice

Srážkoměrná stanice Valašská Senice se nachází v severní části zastavěného území za domem č. p. 47 ve výšce 615 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.