Hladinoměry - Francova Lhota

Francova Lhota (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Francova Lhota na mostní konstrukci poblíž nemovitosti č. p. 224.
Majitelem a provozovatelem je obec Francova Lhota.

Lidečko (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Lidečko na mostní konstrukci poblíž č. p. 356.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.

Ústí (Senice)

Hlásný profil kat. B se nachází ve střední části obce Ústí na pravém břehu u mostu přes Senici u č. p. 33. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Francova Lhota - ústí do Vsetínské Bečvy. Profil je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Valašská Senice (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází ve střední části intravilánu obce Valašská Senice na mostní konstrukci u domu č. p. 171.
Majitelem a provozovatelem je obec Valašská Senice.