Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Francova Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Pavlína Burdíková - vedoucí provozu
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Francova Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Senice 10100152 4-11-01-0420-0-00
Dešňanka 10219485 4-21-07-0830-0-00
Bechovina 10201106 4-21-07-0830-0-00
bezejmenný tok 10205004 4-21-07-0830-0-00
Bílá voda 10219486 4-21-07-0830-0-00
bezejmenný tok 10202150 4-21-07-0830-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Ing. Libor Strakoš - ředitel oblastního ředitelství
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Francova Lhota:
Ing. David Smítka - správce vodních toků rajonu 205
Tel.: 956 942 367
Mobil: 724 523 976
E-mail: david.smitka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Francova Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pulčínský potok 10200622 4-11-01-0470-0-00
Hamlazův potok 10203323 4-11-01-0420-0-00
Františův potok 10195266 4-11-01-0420-0-00
Dvorský potok 10207676 4-11-01-0420-0-00
Spina 10191767 4-11-01-0470-0-00
Kočičina (Kobzův potok) 10185780 4-11-01-0420-0-00
LP Pulčínského potoka č. 8 10185725 4-11-01-0470-0-00
bezejmenný tok (Vranův potok) 10207140 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok (Proutník) 10186068 4-11-01-0420-0-00
LP Pulčínského potoka č. 11 10186512 4-11-01-0470-0-00
bezejmenný tok (Klišův potok) 10198862 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok (Tarabkův potok) 10207816 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok (Liščákův potok) 10186344 4-11-01-0420-0-00
LP Pulčínského potoka č. 4 10187430 4-11-01-0470-0-00
bezejmenný tok (Juráčkův potok) 10192790 4-11-01-0420-0-00
PP Pulčínského potoka č. 1 10190682 4-11-01-0470-0-00
bezejmenný tok (Liškův potok) 10186492 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok 10199520 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok (Kožův potok) 10187916 4-11-01-0420-0-00
PP Pulčínského potoka č. 2 10203900 4-11-01-0470-0-00
bezejmenný tok (Čubův potok) 10189121 4-11-01-0420-0-00
bezejmenný tok 10208283 4-11-01-0420-0-00