Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota
Tel.: 571 458 237
Mobil: 731 137 764
E-mail: podatelna@francovalhota.cz
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel.: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Jindra Tesařová - vedoucí odboru

Tel.: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz

Vodní hospodářství
Anna Primesová

Tel.: 571 491 709
E-mail: anna.primesova@mestovsetin.cz
Krajský úřad
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jana Káčerová - vedoucí odboru
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Dana Zápecová - vedoucí oddělení
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz