POVODŇOVÝ PLÁN obce Francova Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy s.p.
Č. j.: PM-36238/2019/5419; ze dne 16. 09. 2019
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/004053/2019; ze dne 26. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 98810/2019; ze dne 05. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 08. 2022
offline verze 23. 08. 2022
digitalizovaná verze 23. 08. 2022
databáze POVIS 23. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i