Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota
Tel.: 571 458 237
Mobil: 731 608 245 (starosta)
E-mail: starosta@francovalhota.cz
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 491 504
Mobil: 734 794 459
E-mail: starosta@mestovsetin.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Mapa povodňových komisí

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si obec Francova Lhota předává informace o vývoji povodňového nebezpečí