Hladinoměry - Nosislav

Blučina (Litava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Blučina na mostní konstrukci přes řeku Litavu na ulici Na Lázních. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Vlastníkem a provozovatelem stanice je obec Blučina.

Rajhradice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci silnice č. III/41617 mezi Rajhradem a Rajhradicemi. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platná pro: město Rajhrad a obec Rajhradice. Vlastníkem a provozovatelem je obec Rajhradice.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Vojkovice na pilíři mostu silnice č. II/425 přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil dále monitoruje hlídková služba obce. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice.
SPA jsou platné pro úsek: hlásný profil - hlásný profil kat. A Židlochovice (Svratka). Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Židlochovice.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Židlochovice a je umístěn na pravém břehu 50 m za mostní konstrukcí silnice č. II/416. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.