Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Drahomír Mrkvica

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Martin Burian
Vlastislav Růžička
Karel Jatel

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt          
Adresa (neveřejná)         
Kontaktní osoba
Telefon (neveřejný)        
CAS 30, přepravní osobní vozidlo,
kalová čerpadla 2 ks, plovoucí čerpadlo, motorová pila, vysoušeč
SDH Nosislav Karel Jatel
Traktor MC Landini, Multicara M27 Městys Nosislav Pavel Fröhlich

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Nosislav

Místo       
Typ                                Adresa                          Kontaktní osoba                                                  Telefon (neveřejný)                        
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Nosislav Ubytování / shromaždiště Komenského 127 Mgr. Monika Přibylová 100 --
MŠ Nosislav Ubytování / stravování Komenského 103 Bc. Kateřina Mikšová 40 90

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Jednota Mikulov- samoobsluha Nosislav Městečko 24, 691 64 Nosislav  Milan Mrkvica

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon 
VaK Břeclav, a. s. Čechova 23, 690 02 Břeclav Jiří Tesař

519 304 611, 519 351 133 NONSTOP