Srážkoměry - Nosislav

Blučina

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše buňky v areálu sběrného dvora. Provozovatelem je obec Blučina.

Holasice

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Holasice a je umístěná v areálu čistírny odpadních vod. Vlastníkem a provozovatelem je obec Holasice.

Hustopeče

Srážkoměr se nachází v Hustopečích na budově č. p. 1016. Provozovatelem je město Hustopeče.

Vojkovice

Srážkoměr obce Vojkovice se nachází na střeše mateřské školy - ulice Družstevní č. p. 253.

Židlochovice

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu města Židlochovice na budově Mateřské školy.
Vlastníkem a provozovatelem je město Židlochovice.