Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nosislav a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno
Vedoucí provozu:
Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441, Email: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Nosislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-03-1140-0-00
Šatava 10100141 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10207295 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10194360 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10186894 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10200261 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10190840 4-15-03-1140-0-00
Bezejmenný tok 10200735 4-15-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10192401 4-15-03-1140-0-00
Bezejmenný tok 10194871 4-15-03-1250-0-00

   

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0, 5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10284310 4-15-03-1250-0-00