Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Městečko 54, 691 64 Nosislav
Tel.: 547 237 368, 724 185 254
E-mail: obecni.urad@nosislav.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 711
E-mail: podatelna@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Vedoucí odboru- Ing. Milan Komenda
Tel.:
 547 428 760, 604 290 308

E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Ildikó Šlapalová

Tel.: 547 428 747, 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 541 651 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení- Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra