POVODŇOVÝ PLÁN městyse Nosislav

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-30315/2019/5419; ze dne 05. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad
Č. j.: OZPSU/15718/2019; ze dne 05. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2019
offline verze 06. 11. 2019
digitalizovaná verze 06. 11. 2019
databáze POVIS 06. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i